Psychoterapie

Individuální psychoterapie probíhá formou rozhovoru, kdy si klient volí témata, o kterých chce mluvit. Má na ně tolik prostoru, kolik potřebuje. Frekvence setkání i jejich počet je individuální a záleží na vzájemné dohodě. Cílem psychoterapie je objevit a podpořit v klientovi skryté zdroje a silné stránky, aby byl do budoucna schopen řešit své problémy sám.

 

Veškeré sdělené informace jsou důvěrné, nejsou součástí zdravotní dokumentace, nejsou sdělovány žádným dalším stranám.

 

Psychoterapii provozuji v souladu s etickým psychoterapeutickým kodexem a jsem vázána mlčenlivostí.