O mně

Vzdělání

1986 – 1990: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

1991 – 1997: 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor veškeré lékařství s důrazem na vývojový aspekt (dříve dětské lékařství)

2009 – 2014: Psychoterapeutický výcvik SUR v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii
sebezkušenost 656 hodin, komunita KUŠ – vedená MUDr. J. Krombholzem, PhDr. L. Rathausovou a PhDr. J. Šturmou. Výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností, Asociací klinických psychologů, Českou psychiatrickou společností, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravskou psychologickou společností a Českou arteterapeutickou asociací

2012 – 2015: Program teoretického vzdělávání SUR – Školička SUR

2014 – 2015: Kurz Základní psychosomatická péče IPVZ– Onemocnění s primárně tělesnou symptomatikou, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha (IPVZ), (lektoři PhDr. L. Trapková, MUDr. Vl. Chvála, MUDr. R. Honzák), balintonské skupiny

témata: Komunikace a nemoc, symptom jako výraz interpersonálních procesů, manifestace komunikačních napětí, Psychosomatické aspekty somatických onemocnění (gastrointestinálních, gynekologických), Psychosomatická problematika v ordinaci ORL, praktického lékaře, pediatra, onkologa, Posttraumatický stresový syndrom, Emoce v psychosomatice, Psychodynamická diagnostika v psychosomatice.

2003 – 2018: další Vzdělávací kurzy IPVZ: Somatoformní poruchy a neurastenie, Spánek, Některé úzkostné poruchy, Právní problémy v psychiatrii, Psychofarmakologie, Teorie schizofrenie, rehabilitace v psychiatrii, Právní problémy v psychiatrii, Lékové interakce, nežádoucí účinky a jiné lékové problémy psychofarmak

2004, 2005: Kurz Baumtest (kresba stromu), Kresba postavy, PaeDr. Marie Mašková

Praxe

1990 – 1991: Fakultní nemocnice Motol, dětské ORL, sanitářka, 0. ročník

1997 -1998: Oblastní nemocnice Příbram, dětské oddělení, lékařka

2003 – 2004: Psychiatrická léčebna Lnáře, lékařka
pracovala jsem s pacienty s onemocněními celého psychiatrického spektra, kromě dětí a dospívajících, nejvíc s pacienty s úzkostně – depresivními symptomatologií, závislostmi a psychosomatickými potížemi.

2001 – 2007: webový projekt www.stihla.cz  zaměřený na zdravý životní styl a výživu, preventivní medicínu a psychosomatiku

2012 -2015: Psychiatrická léčebna Lnáře,

Psychiatrická ambulance Strakonice, lékařka

V rámci této praxe jsem se věnovala i individuální i skupinové psychoterapii (především pro pacienty s úzkostnými problémy a závislostí na alkoholu).

2015 – 2016: Psychiatrická ambulance Clinterap Příbram, lékařka

2014 – dosud: Individuální psychoterapie a poradenství, psychosomatické konzultace

Další

Jsem členkou České lékařské komory

Jsem členkou ČSL JEP – Společnosti psychiatrické, Společnosti pro výzkum stresu, Společnosti obezitologické