O mně

Vzdělání

Vystudovala jsem 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor veškeré lékařství.

2009 – 2014 jsem absolvovala Psychoterapeutický výcvik SUR v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii
sebezkušenost 656 hodin, komunita KUŠ – vedená MUDr. J. Krombholzem, PhDr. L. Rathausovou a PhDr. J. Šturmou. Výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností, Asociací klinických psychologů, Českou psychiatrickou společností, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravskou psychologickou společností a Českou arteterapeutickou asociací.

2012 – dosud Program teoretického vzdělávání SUR,
pravidelně navštěvuji supervize.

2014 – 2015 Kurz Základní psychosomatická péče – Onemocnění s primárně tělesnou symptomatikou, Institut postgraduálního vzdělávání Praha, (lektoři PhDr. L. Trapková, MUDr. Vl. Chvála, MUDr. R. Honzák), balintonské skupiny

2003 – 2013 Další vzdělávání IPVZ: Somatoformní poruchy a neurastenie, Spánek, Některé úzkostné poruchy, Právní problémy v psychiatrii, Psychofarmakologie, Teorie schizofrenie, rehabilitace v psychiatrii).

2004 Baumtest (kresba stromu), Kresba postavy, PaeDr. Marie Mašková

Praxe

2014 – dosud: Individuální psychoterapie a poradenství
2015 – dosud: Psychiatrická ambulance, Příbram

2003 – 2004, 2012 – 2015: Psychiatrická léčebna Lnáře, psychiatrická ambulance Strakonice
lékařka, pracovala jsem především s pacienty s úzkostně – depresivními obtížemi, závislostmi, psychotickými onemocněními i gerontopsychiatrickými problémy.
V rámci této praxe jsem poskytovala individuální i skupinovou psychoterapii.

2001 – 2007 Internetový projekt www.stihla.cz, který se věnoval zdravému životnímu stylu, preventivní medicíně a psychosomatice

Další

Jsem členkou České lékařské komory, dále ČSL JEP – Společnosti psychiatrické a psychosomatické.